Arbetsmarknadsstatistik för Kalmar län december 2017

 

Nedan framgår Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för Kalmar län i december 2017.

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, december

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 9480 personer (9420) varav 2670 inom etablering (2660).

  • 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,7).* Sammanlagt 1680 personer (1690) varav 520 inom etablering (490).

  • 4890 personer var öppet arbetslösa (4980) varav 1730 inom etablering (1710).

  • 4600 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4440) varav 930 inom etablering (950).

  • 510 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (710) varav 30 inom etablering (120).

  • 590 personer fick arbete (650) varav 70 inom etablering (20).

  • 20 personer varslades om uppsägning (90).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari kl. 8:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:  Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96  

Presskontakt:  Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se