Kort om arbetsmarknaden i Kalmar län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 8 376 personer (8 582) varav 2 137 inom etablering (2 810).
  • 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 1 276 personer (1 438) varav 344 inom etablering (507).
  • 3 790 personer var öppet arbetslösa (4 389).
  • 4 586 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 193) varav 1 192 inom etablering (971).
  • 416 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (413).
  • 704 personer fick arbete (741) varav 44 inom etablering (75).
  • 20 personer varslades om uppsägning (20).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti kl. 06:00

För mer information: Mario Zetion, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14.

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se