Månadsstatistiken för Kalmar län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Kalmar län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.)

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 9 590 personer (9 840) varav 2 550 inom etablering (2 960).
  • 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 610 personer (1 760) varav 460 inom etablering (550).
  • 4 660 personer var öppet arbetslösa (5 150).
  • 4 930 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 690) varav 1 100 inom etablering (1 040).
  • 435 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (630).
  • 740 personer fick arbete (750) varav 35 inom etablering (30).
  • 16 personer varslades om uppsägning (25).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april kl. 8:00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 20 14

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43