Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden? Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet. I Norrbottens län kommer drygt 700 arbetsgivare att intervjuas.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Norrbottens län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua cirka 630 privata arbetsgivare och drygt 100 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. De här samtalen är även viktiga för att få en uppskattning över arbetsgivarnas rekryteringsbehov och hur Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer på länets arbetsmarknad kan bidra med att lösa arbetsgivarnas kompetens- och arbetskraftsbrist, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I Norrbottens län visade den senaste prognosen att den starka tillväxten och de stora ersättningsrekryteringarna på grund av generationsskiftet fortsätter att orsaka stora bekymmer hos länets arbetsgivare att finna rätt kompetens.

– Insikt, förståelse och samverkan mellan olika aktörer om kompetensförsörjningsbehovet hos länets arbetsgivare i nu- och framtid är en av nycklarna för att klara av framtida tillväxt och välfärd, säger Timo Mulk-Pesonen.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För kommentarer: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
 

Prenumerera

Dokument & länkar