Citat

Den stora fördelen med en jobbmässa online är att arbetssökande från hela landet kan delta, var de än befinner sig
Barbro Hellström, ambassadör för digitala möten
Behovet av kompetens är så stort så det är viktigt att arbetsgivarna ges möjlighet att visa upp sig och sina erbjudanden
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef
Det största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i länet och än är det inte för sent att söka sommarjobb
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef
Den stora utmaningen för länet är att höja kompetensen hos dem med endast förgymnasial utbildning
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Det är av yttersta vikt att vi tar vara på och underlättar för dem som vill och kan arbeta i länet för även om jobbtillväxten fortsätter att vara stark finns det många arbetssökande som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef
Arbetslösheten minskar tydligt, men för att fler ska få plats på arbetsmarknaden är utbildning och subventionerade anställningar viktiga
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden
Trots en glädjande positiv utveckling är det fortsatt en stor utmaning för Arbetsförmedlingen att få fler matchningsbara då behovet av arbetskraft bland länets arbetsgivare ligger kvar på en hög nivå
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden
De positiva siffrorna kan till största delen förklaras med stora ersättningsrekryteringar i samband med pågående generationsskifte och en stark tillväxt
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Det visar tydligt att vi har en tudelad arbetsmarknad...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Allt fler arbetsgivare uppger att de har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden
Vill du ha ett jobb direkt efter gymnasiet så kan ett yrkesprogram vara ett bra val.
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
Det är en glädjande utveckling, för vi behöver den kompetens och det kunnande som de utrikesfödda kan erbjuda...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden
Ett tecken på att länets arbetsgivare sett att det finns en underutnyttjad kompetens som kan mota den stora brist på arbetskraft som Norrbotten har...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Det är bra att vara medveten om vilken arbetsmarknad som väntar innan man gör sitt val
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Vi kan också konstatera att 23 procent fler utrikesfödda fått arbete under juli jämfört med samma månad i fjol...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden
Det är en alarmerande utveckling. Bristen på arbetskraft och kompetens kommer att hämma tillväxten i Norrbotten och kommer också att få konsekvenser för välfärden.
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden.
De ungdomar som tar studenten är attraktiva på arbetsmarknaden, därför gäller det för arbetsgivarna att ta vara på dem redan nu.
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Arbetslösheten minskar och mest bland de unga, trots att antalet inskrivna unga som får arbete ligger på samma nivå som de senaste två åren...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Det som är glädjande är att antalet ungdomar i åldern 18-24 år utan arbete minskat så mycket under det senaste året...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Att vi uppmärksammar det över hela Europa den 13 april visar bara hur viktigt det här sättet att arbeta är.
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden
Det är klokt att välja en utbildning som har en inriktning som arbetsgivarna känner igen.
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Prognosintervjuerna är stommen i vårt arbete med prognosen, men intervjuerna är samtidigt värdefulla arbetsgivarkontakter.
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning
Ett glädjande faktum är också att antalet inskrivna ungdomar utan arbete minskat med tio procent.
Staffan Landström, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Eftersom behovet av vikarier är så stort arrangerar vi varje år en stor rekryteringsträff så att arbetsgivarna kan hitta den kompetens de söker.
Ann-Chatrine Granström, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Boden
Det är en stor utmaning att så många i vårt län saknar gymnasieutbildning.
Staffan Landström, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Norra Norrland
Eftersom behovet av kompetens är så stort arrangerar vi varje år en stor rekryteringsträff så att arbetsgivarna kan hitta den arbetskraft de söker
Arne Björkman, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalix
Ett glädjande faktum är att allt fler utrikesfödda går från arbetslöshet till ett jobb
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Så man måste vara på och inte vänta med att söka utan göra det nu och inte vänta till i maj.
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden
Prata om drömmar och intressen och matcha dem mot yrken som har framtidsutsikter.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Där kan en arbetsgivare och arbetssökande under enkla former mötas öga mot öga och få en bra kontakt med varandra.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Trots en positivare arbetsmarknad så har vi de stora utmaningarna kvar...
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Det faktum att andelen som fortsätter att jobba efter 65 år hela tiden ökar visar på att bristen på kompetens blir allt större...
Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå
Vi är inne i en stor generationsväxling som gör att det finns goda möjligheter att få jobb för de som har kompetens inom vår sektor...
Ulrika Sundquist, HR-direktör vid Norrbottens läns landsting
Det är ett otroligt bra resultat.
Camilla Piekkola, socialtjänsten på Luleå kommun
Det visar också att det saknas rätt kompetens bland de arbetslösa. Arbetsgivarna får inte tag på rätt arbetskraft.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten.
Det behövs fler bostäder i fler kommuner eftersom bosättning är centralt för att vi ska lyckas med integrationen på arbetsmarknaden.
Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet,
Trots problemen inom gruvindustrin och många nyanlända har vi lyckats få ner arbetslösheten med hela 27 procent under knappt tre år. Det är fantastiskt.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
I flertalet av de yrkesområden som presenteras är det och kommer det att vara mycket goda jobbchanser även på sikt i länet.
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Vi ska gå ut och visa på bredden på arbetsmarknaden i Kiruna.
Anette Aidanpää, Arbetsförmedlingen Gruvnäring i Kiruna
Norrbotten står inför stora utmaningar när det gäller att klara arbetskrafts-försörjningen...
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland.
Det blir allt tydligare att glappet mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som de arbetslösa har blir allt större.
Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Det här är ett bra material både för arbetsförmedlare, arbetssökande och yrkesvägledare. Det är en värdefull information till bland annat de som ska yrkesväxla och unga som ska välja för framtiden.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Om inte gruvindustrin drabbats av problem, då hade vi nog haft landets lägsta arbetslöshet i dag.
Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Det är glädjande att den positiva trenden fortsätter
Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrland
Det är ett hot mot regionens tillväxt om vi inte kan hitta folk med rätt kompetens till de lediga jobben.