Stora möjligheter på het arbetsmarknad i norr

Report this content

Arbetsmarknaden i Norr- och Västerbottens län är het. Investeringar på över 700 miljarder planeras med hög efterfrågan på arbetskraft som följd. Samtidigt har de båda länen Sveriges lägsta arbetslöshet.

Under pandemin har arbetslösheten stigit men är fortsatt lägst i Norrbottens och Västerbottens län. 6,9 respektive 6,5 procent att jämföra med rikets 8,7 procent. Denna trend fortsätter och anledningen är främst att befolkningen i arbetsför ålder minskar samtidigt som efterfrågan från företag och offentliga tjänster är fortsatt stark. Med aviserade investeringar på över 700 miljarder kronor i de två nordligaste länen står arbetsgivare, kommuner, regioner, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen inför utmaningar och möjligheter.

I Arbetsförmedlingens verktygslåda finns bland annat arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar, motivations- och vägledningsinsatser för att rusta arbetssökande inför de lediga jobben.

– Ett aktivt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och andra aktörer blir centralt. En stor andel av dem som är inskrivna som arbetslösa behöver påbyggnad av kompetens för att kunna matchas mot de framtida jobben, säger Marita Lundgren, arbetsförmedlingschef i södra Norrbotten.

Fram till 2012 hade båda länen en stark utflyttning, men för Västerbotten har trenden vänt de senaste åren. I Norrbotten fortsätter utflyttningen. Med alla planerade investeringar följer en ansenlig mängd av jobb inom alla sektorer och därför behöver inflyttningen öka rejält.

– Tidigare gick flyttströmmarna från norr till söder, nu är det dags att vända om. Det är här uppe de spännande framtidsjobben kommer att finnas. Men får vi inte tillströmning av arbetskraft söderifrån riskerar våra båda län att kannibalisera på varandra, säger Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i sydöstra Västerbotten.

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjouren: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Media

Media

Citat

Tidigare gick flyttströmmarna från norr till söder, nu är det dags att vända om. Det är här uppe de spännande framtidsjobben kommer att finnas
Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef