Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län maj 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj månad 2019, Norrbottens län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018.)

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (6,2).* Sammanlagt 6 979 personer (7 757)
  • 7,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10)* Sammanlagt 1 120 personer (1 377)
  • 3 373 personer var öppet arbetslösa (3 752)
  • 3 606 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 005)
  • 464 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (490)
  • 1 455 personer fick arbete (1 794)
  • 79 personer varslades om uppsägning (72)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för juni publiceras 15 juli.

För information: Pernilla Tingvall, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 81

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden och talesperson för Norrbottens län, 010-486 75 55

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjouren: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se