Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten i Norrbottens län fortsätter nedåt i januari. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa länsbor minskat med 845 personer.

– Minskningen är en effekt av en relativt stark konjunktur, stora ersättningsrekryteringar och färre inskrivna utrikesfödda, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Samtidigt håller trenden sedan 2014 i när det gäller arbetsgivarnas vilja att annonsera och sätta igång rekryteringsprocessen inför sommaren redan i december. Av drygt 2 900 lediga platser i januari var omkring 1 300 feriejobb.

– Nu är det högsäsong för rekryteringsmässor. Under den närmaste månaden är det mässor på de flesta ställen i länet och där kan man kan hitta både varaktiga jobb och säsongsanställningar. Bland annat hade vi en mässa i Haparanda förra veckan och i Luleå har vi en den 26 februari, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden och talesperson för Arbetsförmedlingen i Norrbottens län.

Kort om januari 2019, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018.)

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7,0).* Sammanlagt 7 959 personer (8 806)
  • 10 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5)* Sammanlagt 1 506 personer (1 648)
  • 4 175 personer var öppet arbetslösa (4 370)
  • 3 782 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 436)
  • 711 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (755)
  • 1 037 personer fick arbete (1 200)
  • 121 personer varslades om uppsägning (79)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden och talesperson för Norrbottens län, 010-486 75 55

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed