Arbetslösheten fortsätter att minska i länet

Allt fler får arbete samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. I december var 8 700 personer inskrivna som arbetslösa i länet. Det var 365 färre än vid samma tid i fjol.

Under 2017 har i genomsnitt 8 490 personer varit arbetslösa per månad, vilket är cirka 225 färre än under 2016. Under 2017 var den relativa arbetslösheten i Norrbotten i genomsnitt 6,8 procent i månaden (i riket 7,5 procent). Det kan jämföras med 2016 då arbetslösheten i länet låg på omkring 7 procent (i riket 7,6 procent) per månad.

I december fick 960 av de som var inskrivna som arbetslösa ett arbete. Det är omkring 170 fler än för ett år sedan.

– Det är 21 procent fler som fått ett arbete i december jämfört med i fjol, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden. En stor del av dem är utomeuropeiskt födda. Det är bra att de kommer ut i arbete, även om det är subventionerade jobb som till exempel extratjänster i början. Chanserna till ett ordinarie arbete och att de blir kvar ökar väsentligt om man har fått en chans till egenförsörjning och fått in en fot på arbetsmarknaden.  

Allt fler ungdomar får ett jobb

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år fortsätter också att minska. I december var 1 680 ungdomar inskrivna som arbetslösa, det är omkring 170 färre än i december 2016. Under 2017 stod ungdomarna för nästan hela minskningen av antalet arbetslösa i Norrbotten. I snitt 17 procent färre arbetslösa ungdomar varje månad under 2017 jämfört med 1,4 procents minskning för hela gruppen 16-64 år.

– Det är en glädjande utveckling, säger Daniel Nilsson. Det är ett tecken på hur stark konjunkturen är då de inte kommer till oss utan går direkt till en arbetsgivare. Men vi ser att det fortfarande är svårt för såväl ungdomar som för andra som saknar utbildning på minst gymnasial nivå. I gruppen som saknar utbildning på gymnasienivå har arbetslösheten under 2017 legat på cirka 22,5 procent i snitt per månad, vilket kan jämföras med de som har en gymnasial utbildning där den legat på knappt 6 procent.  

Antalet varslade om uppsägning ökar

I december varslades 189 personer om uppsägning i Norrbotten jämfört med 37 i december 2016. Under 2017 har närmare 1 370 personer varslats om uppsägning, det är drygt 180 fler jämfört med hela 2016.

Kort om december månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.)

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7).* Sammanlagt 8 700 personer (9 066) varav 1 112 inom etablering (1 137)
  • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6)* Sammanlagt 1 679 personer (1 850) varav 246 inom etablering (224)
  • 4 371 personer var öppet arbetslösa (4 575) varav 580 inom etablering (695)
  • 4 329 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 491) varav 532 inom etablering (442)
  • 612 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (694) varav 45 inom etablering (118)
  • 961 personer fick arbete (793) varav 70 inom etablering (36)
  • 189 personer varslades om uppsägning (37)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 februari 2018

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78