Färre funktionsnedsatta får jobb

Report this content

Arbetslösheten i Norrbottens län fortsätter nedåt i mars, minus närmare 700 personer på ett år. Samtidigt har det skett en kraftig minskning av andelen personer som har en funktionsnedsättning som får jobb.

I mars fick 138 länsbor som har en funktionsnedsättning jobb. Det är 39 procent färre än för ett år sedan, att jämföra med riket där minskningen är 12 procent.

– Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i länet. Samtidigt kommer färre personer som har en funktionsnedsättning ut i jobb, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden och talesperson för Arbetsförmedlingen i Norrbottens län.

För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”. En person som har en funktionsnedsättning och en arbetsgivare som behöver anställa kan få olika former av stöd för att underlätta möjligheten till anställning.

Kort om mars 2019, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018.)

  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (6,8).* Sammanlagt 7 849 personer (8 511)
  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2)* Sammanlagt 1 415 personer (1 586)
  • 3 970 personer var öppet arbetslösa (4 119)
  • 3 879 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 392)
  • 483 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (498)
  • 837 personer fick arbete (1 102)
  • 7 personer varslades om uppsägning (37)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden och talesperson för Norrbottens län, 010-486 75 55

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se