Fortsatt minskad arbetslöshet i Norrbotten

Antalet arbetslösa i Norrbotten fortsätter att minska. I september var cirka 8 160 personer i åldern 16-64 år inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna i länet. Det är knappt 80 färre än i september för ett år sedan.

Den relativa arbetslösheten i Norrbotten minskade under september med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Arbetslösheten ligger nu på 6,6 procent i Norrbotten och 7,4 procent i resten av riket, där arbetslösheten också minskade med 0,1 procentenheter.

– Glädjande är att trenden att fler från etableringen får arbete fortsätter, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden. I september fick 13 fler inom etableringen ett arbete jämfört med september i fjol. Det visar att de nyanlända har både kunskap och kompetens som arbetsgivarna i Norrbotten behöver.

Bland inrikes födda i Norrbotten låg arbetslösheten i september på 4,7 procent (i riket 3,9). För de utrikes födda var arbetslösheten 21,5 procent (i riket 22,1). Det var en minskning för de inrikes födda med 0,2 procentenheter och för de utrikes födda med 0,1 procentenheter.

Minskat mest bland kvinnorna

Också bland ungdomarna minskar arbetslösheten. I september var omkring 1 520 ungdomar inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, det är omkring 225 färre jämfört med under september i fjol. Det ger en relativ arbetslöshet på 9,8 procent jämfört med riket som ligger på 10,4 procent.

– Ungdomsarbetslösheten är 13 procent lägre nu jämfört med för ett år sedan, säger Daniel Nilsson. Mest har arbetslösheten minskat hos kvinnorna med 18,8 procent jämfört med männen som minskat med 9,1 procent. Där ser vi också tydligt att det är bland de som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning som arbetslösheten minskat, och det visar hur viktigt det är att gå ut gymnasiet och få en utbildning.

Högst arbetslöshet i Haparanda

Under september anmäldes cirka 1 650 lediga platser jämfört med cirka 1 965 i september förra året. Under året har det inkommit virka 20 100 lediga platser, drygt 1 450 färre än vid samma tid förra året.

Länets lägsta arbetslöshet finns i Kiruna med 4,5 procent och de högsta i Haparanda med 11,3 procent. Lägst andel arbetslösa ungdomar finns i Gällivare med 5,2 procent och den högsta i Övertorneå med 22,3 procent. 

 

Kort om september månad 2017, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 8 162 personer (8 238) varav 1 137 inom etablering (998)
  • 9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11)* Sammanlagt 1 518 personer (1 744) varav 240 inom etablering (189)
  • 4 110 personer var öppet arbetslösa (4 170) varav 618 inom etablering (657)
  • 4 052 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 068) varav 517 inom etablering (341)
  • 761 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (772) varav 67 inom etablering (114)
  • 1 205 personer fick arbete (1 352) varav 47 inom etablering (34)
  • 146 personer varslades om uppsägning (53)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 november 2017

För kommentarer: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78