Kort om arbetsmarknaden i Norrbottens län, juli månad 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017.)

 • 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (6).* Sammanlagt 6 893 personer (7 541) varav 807 inom etablering (1 032)

 • 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4)* Sammanlagt 1 194 personer (1 274) varav 157 inom etablering (200)

 • 3 794 personer var öppet arbetslösa (3 779)

 • 3 099 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 762) varav 480 inom etablering (472)

 • 500 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (515)
 •  
 • 1 018 personer fick arbete (914) varav 54 inom etablering (45)
 •  
 • 13 personer varslades om uppsägning (133)

                    *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För information: Martin Gandal, analytiker, 010-486 04 44

För kommentarer:  Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden, 010-486 75 55

Presskontakt: 010-486 10 00
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se