Månadsstatistiken för Norrbottens län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari 2018 i korthet för Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

 

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7,5).* Sammanlagt
    8 636 personer (9 363) varav 991 inom etablering (1 200)
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1)* Sammanlagt 1 645 personer (1 906) varav 213 inom etablering (241)
  • 4 185 personer var öppet arbetslösa (4 617)
  • 4 451 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 746) varav 615 inom etablering (491)
  • 498 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (662)
  • 1 085 personer fick arbete (1 039) varav 37 inom etablering (37)
  • 26 personer varslades om uppsägning (278)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras den 11 april 2018

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86.

Presskontakt: Eva Sandström, kommunikatör, telefon 010-488 87 43

 

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86.

Presskontakt: Eva Sandström, kommunikatör, telefon 010-488 87 43