Månadsstatistiken för Norrbottens län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj 2018 i korthet för Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Norrbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

 

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (6,8).* Sammanlagt 7 757 personer (8 268) varav 894 inom etablering (1 120)
  • 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6)* Sammanlagt 1 377 personer (1 480) varav 175 inom etablering (229)
  • 3 752 personer var öppet arbetslösa (3 862)
  • 4 005 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 402) varav 612 inom etablering (468)
  • 490 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (540)
  • 1 795 personer fick arbete (1 912) varav 73 inom etablering (77)
  • 72 personer varslades om uppsägning (72)

                  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för juli publiceras den 13 augusti 2018

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 73 86.

Presskontakt: Peter Lundberg, kommunikatör, telefon 010-488 55 78

För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se