Manliga branscher en möjlighet för kvinnor

Det råder stor brist på byggjobbare och lastbilsförare i Norrbotten. Samtidigt är andelen kvinnor i de båda branscherna väldigt liten. Därför anordnar Arbetsförmedlingen en tjejträff för att visa vilka möjligheter till jobb det finns för kvinnor i de båda branscherna.

I Luleå fanns 2015 drygt 2 400 förvärvsarbetande inom byggsektorn, av dem var cirka 300 kvinnor, och cirka 1 500 inom transport och magasinering, av dem var cirka 370 kvinnor. Inom bygg- respektive transportbranschen i länet har 55 procent respektive 32 procent upplevt brist på arbetskraft. En bristtrend som håller i sig som en effekt av ökat byggande och anläggningsarbete samt ökad e-handel som medför ökad utkörning av varor. Inom båda branscherna sker också relativt stora pensionsavgångar.

– Det är förtvivlat få kvinnor i branscherna, säger Greger Lundbäck, arbetsförmedlare i Luleå. Det finns intresse från arbetsgivare och fackföreningar och inte minst från Arbetsförmedlingen att göra nåt åt det. Vi har ju också i uppdrag att öka mångfalden.

Vill peta hål på fördomarna

Arbetsförmedlingen har arrangerat en liknande träff i våras, då man för första gången riktade sig speciellt till kvinnor.

– Vi vill peta hål på olika fördomar kring de manligt dominerade branscherna, säger Greger. På träffen har vi med yrkesverksamma kvinnor som berättar om att man inte behöver vara Hulken, och att det inte är riktigt så karg och hård miljö som man kan förledas att tro.

Ett väldigt kul jobb

Aelxandra Renberg, plattsättare vid Noak, är en av de yrkesverksamma kvinnor som ska berätta om sina liv inom bygg-och transportbranscherna.

– Det är ett väldigt kul jobb. Det är den enkla anledningen till att man ska välja det, säger Alexandra. Jag tror att det är det gamla vanliga, att det är så mansdominerat och att det är tungt som avskräckt många. Men det är väldigt roligt, därför ska man söka sig hit!

Media är välkomna att följa träffen den 7 december.

Plats: Vetenskapens hus, Luleå

Datum: Torsdag den 7 december

Tid: Klockan 17

För kommentarer och information:  Greger Lundbäck, arbetsförmedlare, 010-488 56 81

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Prenumerera

Dokument & länkar