Så blir arbetsmarknaden i Norrbotten 2018

Vad kommer att hända med arbetsmarknaden i Norrbotten under det kommande året? Och var finns jobben i den närmaste framtiden?

Arbetsförmedlingen presenterar den 13 december sina arbetsmarknadsprognoser för Norrbotten och gruvnäringen. De bygger på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i Norrbotten och övriga Sverige.

Dessutom medverkar branschorganisationen Visita, som ger sin syn på arbetskraftsbehov och kompetensförsörjning inom besöksnäringen och hur den påverkar den övriga arbetsmarknaden i Norrbotten.

I prognoserna får vi svar på bland annat följande frågor:

  • Hur ser Norrbottens arbetsgivare på framtiden?
  • Hur förändras sysselsättningen, arbetskraften och arbetslösheten?
  • Vilka är bristyrkena det närmaste året?
  • Vilka är Arbetsförmedlingens stora utmaningar?
  • Vilka är besöksnäringens stora utmaningar?

Medverkande: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen
Teres Gärdin, regionchef för Visita

Tid: Onsdagen den 13 december klockan 10,30

Plats: Hotell Savoy, Storgatan 59 i Luleå

Välkommen!

Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig,  010-488 55 78

Prenumerera

Dokument & länkar