Så var arbetsmarknaden i november

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Norrbottens län, november 2017.

Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad föregående år.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 8 551 personer
  • (8 709) varav 1 147 inom etablering (1 103).
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 1 629 personer (1 802) varav 236 inom etablering (220).
  • 4 140 personer var öppet arbetslösa (4 203) varav 602 inom etablering (638).
  • 4 411 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 506) varav 545 inom etablering (465).
  • 783 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (770) varav 65 inom etablering (118).
  • 1 098 personer fick arbete (1 197) varav 40 inom etablering (33).
  • 47 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för december publiceras 11 januari 2018 kl. 8:00

 

För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Prenumerera

Media

Media