Vad händer på Bodens arbetsmarknad 2018?

 

Hur ser arbetsgivarna i Boden på framtiden, vilka kompetensbehov har de och planerar de att nyanställa? Det och mycket mer svarar Arbetsförmedlingen på vid ett seminarium i Boden. Vid seminariet deltar inbjudna representanter från kommun, myndigheter och näringsliv. 

Under hösten har Arbetsförmedlingen intervjuat nästan 700 arbetsgivare inom samtliga branscher i länet. Svaren har sammanställts i en prognos över utvecklingen på länets arbetsmarknad under 2018.

Prognosen innehåller bland annat förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, rekryteringsbehov och utmaningar på arbetsmarknaden i länet och i Boden.

Vid seminariet presenteras prognosen för arbetsmarknaden i Boden. Efter presentationerna kommer vi att diskutera bland annat kompetensförsörjningen i Boden och hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna kan förbättras.

– Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett hot mot Norrbottens tillväxt och välfärd, säger Ann-Chatrine Granström, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Boden. Det kan göra att företagen inte kan växa, trots att det är en urstark konjunktur i Norrbotten. För att klara det här måste vi bli bättre på att arbeta tillsammans.

Media är välkomna till seminariet.

Tid:                Tisdag 30 januari klockan 10-12

Plats:                Arbetsförmedlingen i Boden, Kungsgatan 33
 

 

För kommentarer och information: Ann-Chatrine Granström, sektionschef i Boden, 010-486 62 93

Presskontakt: Peter Lundberg, press- och informationsansvarig, 010-488 55 78

Prenumerera

Dokument & länkar