Arbetsförmedlingen i Västerbotten intervjuar 600 arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur hanterar de rekryteringsproblemen och hur ser de på framtiden? Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Västerbottens län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua drygt 500 privata arbetsgivare och cirka 100 offentliga verksamheter.

– Arbetsmarknaden i länet är glödhet och arbetsgivarna har ett mycket stort rekryteringsbehov. Behovet är brett och omfattar alla branscher. Vi har ett enormt sug efter arbetskraft men de kompetenser arbetsgivarna söker står inte att hitta
– de har redan jobb, säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I Västerbottens län visade höstens prognos att en tredjedel av företagen planerar att utöka sin personalstyrka under 2018. Med så expansiva rekryteringsplaner blir arbetskraftsbristen ett ännu större problem.

– Intervjuerna är det viktigaste underlaget till arbetsförmedlingens prognoser. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar, säger Agneta Tjernström.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För kommentarer: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43

Dokument & länkar