Citat

Kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse som försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Det är viktigt att alla kompetenser som finns tas till vara när arbetsgivarna i länet enligt Arbetsförmedlingens prognoser upplever att det är svårt att finna arbetskraft
Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef
Den stora utmaningen för länet är att höja kompetensen hos dem med endast förgymnasial utbildning
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
Samtidigt som jag gläds åt siffrorna ser jag en risk att arbetslösheten kommer att börja öka igen inte minst på grund av stoppet av extratjänster
Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef
Vi kan vänta oss en inbromsning globalt men högkonjunkturen kommer att fortsätta och vår konjunkturindikator visar på ett förväntningsläge i Västerbotten som motsvarar en mycket stark konjunktur
Agneta Tjernström Lustig, arbetsmarknadsanalytiker
Att träffas på det här sättet kan också sänka tröskeln för att kunna ta sig vidare för att hitta ett jobb
Mattias Lindh, sektionschef
Ungdomar och då särskilt utrikesfödda med bara en förgymnasial utbildning har betydligt svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, där jobbar vi mycket med matchning till jobb via utbildning
Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef Skellefteå Norsjö
Den positiva utvecklingen till trots har vi också stora utmaningar, vissa grupper har fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden
Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker
Om arbetsgivarna vill rekrytera behöver de titta på utrikesfödda i större utsträckning då de utbildade yrkeskompetenser man vill rekrytera redan har jobb
Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker
Det är ett bra sätt att skapa en bild av både arbetsgivaren och den sökande. Och det brukar alltid komma jättemycket folk.
Ulrika Westergren, sektionschef Arbetsförmedlingen i Lycksele
Arbetslösheten har alltså minskat fyra gånger så snabbt bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå och talesperson för Västerbotten
Vi går från oplanerade besök till fler bokade besök för att höja kvaliteten i vårt möte med våra kunder.
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå
Det är en stor utmaning att så många i vårt län saknar gymnasieutbildning
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län
Eftersom behovet av vikarier är så stort arrangerar vi varje år en stor rekryteringsträff så att arbetsgivarna kan hitta den kompetens de söker
Violetta Krasowski och Renée Ulander, arbetsförmedlare i Umeå
Det som är riktigt glädjande är att antalet arbetslösa ungdomar minskat med 16 procent jämfört med samma tid för ett år sedan
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå och talesperson för Västerbotten
Om man är tonårsförälder är det en bra idé att sätta sig ner tillsammans och gå igenom broschyren
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson i Västerbotten
Rekryteringsmässorna drar alltid mycket folk och betyder väldigt mycket både för arbetsgivare och arbetssökande
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson i Västerbotten
Det som är glädjande är att antalet arbetslösa har minskat med 13 procent i ungdomsgruppen...
Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i Södra Lappland
Fler lediga jobb, kombinerat med en minskade arbetslöshet och färre som skriver in sig innebär ett tuffare rekryteringsläge för fler arbetsgivare. På Arbetsförmedlingen märker vi ett ökat sug efter vår hjälp.
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå
Det är klart att man ska välja en utbildning som man är intresserad av, men det är en god idé att också ta en titt på prognoserna för olika yrken innan man bestämmer sig
Agneta Tjernström, analytiker Arbetsförmedlingen
Ii ser gärna en mångfald av sökande, med blandade åldrar och ursprung
Thomas Ringbrant, VD Hemavan Alpint
Allt fler som kommer till Sverige har en eftergymnasial utbildning, som i många fall dessutom matchar yrkesområden där vi har brist på arbetskraft. Att Sverige lyckas ta tillvara deras kompetens är en nyckelfråga för den framtida välfärden.
Anna Viklund, chef på Arbetsförmedlingen
– Om man är förälder med tonårsbarn, varför inte sätta sig ned tillsammans vid köksbordet med den här broschyren?
Agneta Tjernström, utredare på Arbetsförmedlingen
Just bland ungdomar har arbetsmarknadsläget förbättrats under en lång period.
Anna Viklund