Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län maj 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2019, Västerbottens län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018)

  • 5,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 6 801 personer (7 356)
  • 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 107 personer (1 217)
  • 3 312 personer var öppet arbetslösa (3 541).
  • 3 489 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 815)
  • 507 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (585).
  • 1 190 personer fick arbete (1 470)
  • 85 personer varslades om uppsägning (28).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för juni publiceras 15 juli.

För information: Pernilla Tingvall, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 81

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00. press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se