Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Västerbottens län, december 2017

I dag publiceras månadsstatistiken för Västerbottens län i december 2017. Här är en kort sammanfattning av uppgifter om vad som hänt på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, december 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 8 150 personer (8 610) varav 940 inom etablering (890).
  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 1 540 personer (1 830) varav 190 inom etablering (170).
  • 4 280 personer var öppet arbetslösa (4 380) varav 760 inom etablering (650).
  • 3 870 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 230) varav 180 inom etablering (240).
  • 600 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (670) varav 30 inom etablering (60).
  • 800 personer fick arbete (830) varav 10 inom etablering (40).
  • 100 personer varslades om uppsägning (50).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari 2018 publiceras 12 februari kl. 8.00.

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43