Arbetslösheten bland utrikesfödda minskar

Arbetslösheten bland utrikesfödda minskar både i riket och i Västerbottens län.

Andelen arbetslösa inskrivna, utrikesfödda, var i januari 19,4 procent i länet, vilket är 2,0 procentenheter mindre än i januari 2018. I riket som helhet minskade också arbetslösheten bland utrikes ödda med 2,0 procentenheter.

- Det är glädjande att se att många utrikes ödda kommer ut i jobb, säger Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker. Vi har en stor brist på arbetskraft inom alla branscher i länet och många som är födda utomlands har en gedigen bakgrund med både utbildning och arbetslivserfarenhet.

Problemet har oftast varit språkkunskaperna, men i takt med att alla de som kom till länet under 2015 och åren efteråt har fått språkträning och praktik blir de också mer eftertraktade på länets arbetsmarknad.

- Idag är det fler som välkomnar en utrikes född person på arbetsplatsen än för några år sedan, konstaterar Jan Sundqvist.

Kort om arbetsmarknaden januari 2019, Västerbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

  • 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 7 567 personer (8 396).
  • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 1 397 personer (1 538).
  • 4 025 personer var öppet arbetslösa (4 334).
  • 3 542 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 062).
  • 773 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (800).
  • 913 personer fick arbete (1 019).
  •  
  • 103 personer varslades om uppsägning (14).
     

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef i Skellefteå Norsjö och talesperson för Västerbottens län, 010-486 04 03

För information: Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed