Färre funktionsnedsatta får jobb

Report this content

Västerbottens län har landets näst lägsta arbetslöshet. I mars låg den på 7 366 personer, drygt 700 färre än för ett år sedan. En negativ trend är dock att färre personer som har en funktionsnedsättning får jobb.

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet och var i februari näst lägst i landet med 5,5 procent, bara Uppsala län hade lägre med 5,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Även på riket minskar arbetslösheten.

– Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Västerbottens län. Samtidigt kommer färre personer som har en funktionsnedsättning ut i jobb. I mars är det en minskning med 15,5 procent jämfört med riket där minskningen är 12 procent, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”. En person som har en funktionsnedsättning och en arbetsgivare som behöver anställa kan få olika former av stöd för att underlätta möjligheten till anställning.

Kort om arbetsmarknaden mars 2019, Västerbottens län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

  • 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 7 366 personer (8 090)
  • 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 302 personer (1 468)
  • 3 688 personer var öppet arbetslösa (4 030).
  • 3 678 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 060)
  • 488 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (493).
  • 736 personer fick arbete (894)
  • 59 personer varslades om uppsägning (62).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 14 maj.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

För kommentarer: Anders Eriksson, chef Arbetsförmedlingen Skellefteå Norsjö, 010-486 04 03

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se