Kort om arbetsmarknaden i Västerbottens län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

  • 5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 7 105 personer (7 601) varav 881 inom etablering (923).
  • 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 1 208 personer (1 417) varav 149 inom etablering (185).
  • 3 930 personer var öppet arbetslösa (4 024).
  • 3 175 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 577)
  • 578 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (597).
  • 678 personer fick arbete (719).
  • 84 personer varslades om uppsägning (14).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti månad publiceras 12/9 kl. 06:00

För information:  Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Arbetsförmedlingens pressjour, 010-486 10 00  

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se