Månadsstatistik för Västerbottens län

I dag publiceras månadsstatistiken för Västerbottens län i november. Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som hänt på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Västerbottens län, november 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för november föregående år.

 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 8 015 personer (8 328) varav 973 inom etablering (849).

• 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 1 555 personer (1 849) varav 192 inom etablering (160).

• 4 008 personer var öppet arbetslösa (4 189) varav 730 inom etablering (588).

• 4 007 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 139) varav 243 inom etablering (261).

• 718 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (770) varav 31 inom etablering (54).

• 1 029 personer fick arbete (1 077) varav 31 inom etablering (13).

• 45 personer varslades om uppsägning (52).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.


Månadsstatistiken för december månad publiceras den 11 januari kl. 8:00.

För kommentarer: Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten, 010-486 58 85
Ytterligare information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43