Månadsstatistiken för Västerbottens län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Västerbottens län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.)

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 8 241 personer (8 662) varav 924 inom etablering (977).
  • 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 1 483 personer (1 780) varav 171 inom etablering (197).
  • 4 124 personer var öppet arbetslösa (4 340).
  • 4 117 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 322)
  • 520 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (586).
  • 1 031 personer fick arbete (1 003).
  • 65 personer varslades om uppsägning (102).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april kl. 8:00.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43