Svårare konkurrens om arbetskraften i stora delar av Västerbotten framöver

Report this content

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av Västerbottens län fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar och kommer att vara ännu mer ojämnt fördelad över länet.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen exempelvis i Västerbottens län. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.

– Västerbottens län har redan mycket stora utmaningar när det gäller bristen på kvalificerad arbetskraft inom både offentlig och privat verksamhet. Om den yrkesaktiva befolkningen minskar framöver blir det ännu större bekymmer. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av arbetskraft inom till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Timo Mulk-Pesonen, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är framförallt kommuner i Norrland som drabbas av denna negativa utveckling. Övertorneå är den kommun som väntas förlora flest invånare i arbetsför ålder procentuellt. I Västerbottens län är det Vilhelmina. Även flera kommuner i Dalarnas, Värmlands, Gotlands och Kalmar län uppvisar stora minskningar. Storstadsområden och kommuner nära större städer kan däremot räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får flest nya invånare mellan 16 och 64 år. I Västerbottens län väntas det bli Umeå som tillsammans med Bjurholm och Vännäs är de enda som beräknas öka befolkningen.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. De visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16–64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer. Det är dessutom bara i storstadsregionerna som antalet inrikes födda i arbetsför ålder väntas öka. Utrikes födda mellan 16 och 64 år blir däremot fler i alla kommungrupper, den procentuella ökningen är störst i små kommuner.

– Det här innebär att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder, det är där arbetskraftsreserven finns, säger Timo Mulk-Pesonen.

Befolkningsprognos 16–64 år i Västerbottens län mellan 2018 och 2030

Kommun Befolkningsutveckling i antal Befolkningsutveckling i procent
Bjurholm 24 1,8%
Dorotea -118 -8,2%
Lycksele -500 -7,1%
Malå -196 -11,4%
Nordmaling -82 -2,1%
Norsjö -224 -10,1%
Robertsfors -128 -3,3%
Skellefteå -1 708 -4,0%
Sorsele -137 -9,9%
Storuman -300 -9,1%
Umeå 5 391 6,6%
Vilhelmina -517 -13,4%
Vindeln -126 -4,3%
Vännäs 79 1,5%
Åsele -176 -11,6%
Västerbottens län 1 283 0,8%
Riket 453 058 7,2%

Fakta:

I dessa län ökar befolkningen 16-64 år till 2030

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten, Dalarna

I dessa län minskar befolkningen 16-64 år till 2030

Kalmar, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten

Rapporten och listor över den arbetsföra befolkningen i alla kommuner och län fram till 2030 finns på: www.arbetsformedlingen.se/pressrum

För kommentarer: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed