45 000 nya jobb 2020-2021

Report this content

Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Samtidigt blir avmattningen i ekonomin allt mer tydlig. Sammanlagt ökar antalet sysselsatta med 45 000 personer, vilket är en dämpning jämfört med tidigare år.

Prognosen visar att arbetsmarknaden är god, men med dämpad efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta fortsätter att öka men i betydligt lägre takt. För 2020–2021 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år öka med 45 000 personer (enligt AKU). 2019 ökar sysselsättningen med 27 000 personer (-0,2 procent) och för 2020 väntas antalet öka med 19 000 personer, vilket är en nedskrivning jämfört med tidigare prognoser.

– Vi har haft en period med sällsynt hög tillväxt av nya jobb. Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Enligt prognosen, som bygger på intervjuer med över 9 000 privata arbetsgivare i hela landet, avtar efterfrågan men ligger på en fortsatt hög nivå. Arbetskraften fortsätter att växa men i långsammare takt än tidigare. Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden vilket bidrar till en stigande arbetslöshet, samtidigt som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare. Under 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent. Under 2021 bedöms arbetslösheten nå 7,4 procent.

Den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader ökar.  Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa.

– Vi ser en stor ökning bland de med längst tider utan arbete, två år och mer. Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikesfödda kvinnor med kort utbildning. En kombination av olika insatser som vuxenutbildningar och subventionerade anställningar behövs, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16–64 år (AKU):

  • 6,8 procent (359 000 personer) år 2019
  • 7,2 procent (385 000 personer) år 2020
  • 7,4 procent (398 000 personer) år 2021

Hela prognosen, bildspel, diagram samt bildspel om varje län finns här intill.

 

Presskontakt: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter @Arbetsformed

Prenumerera

Citat

Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft
Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker