Citat

De första åren var det enbart myndigheter som deltog, men i år är det en i princip jämn fördelning mellan både offentliga och privata aktörer av de över 90 organisationer som är en del av vår community. Hack for Sweden har successivt växt fram som en allt viktigare plattform för medborgardriven innovation, där det offentliga och det privata möts för att skapa det Sverige vi vill ha i framtiden. Vi har gått från ett regeringsuppdrag till en folkrörelse – och en sådan arena behövs.
Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden.
I april på Stockholmsmässan blir drömmar verklighet när hackare gör verkliga lösningar på myndigheters öppna data. Vi har samlat in massor av drömmar för Sveriges framtid från privatpersoner och våra partners, och har nu i linje med dessa utformat utmaningar till tävlingskategorierna.
Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden
Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars.
Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen
Det är fortsatt stor efterfrågan på svensk arbetsmarknad. Sjukvården och äldreomsorgen måste bemannas även under sommaren men det är positivt att många andra branscher har en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft.
Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.
Många branscher söker personal just nu och under sommaren har du chansen att få in en fot i en bransch som kanske just du är intresserad av. Håll ögonen öppna, för redan nu kommer sommarjobben ut. Sociala medier, företagens hemsidor, jobbmässor kontakter – kolla alla tänkbara kanaler för att inte missa en jobbmöjlighet.
Priya Eklund, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen
Arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben har betydelse för nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad
Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter Stockholm
Det finns otroligt mycket kompetens och engagemang bland många nyanlända
Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor på AcadeMedia
Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen.
Fredrik Gren, VD Ambea
Målet är besöka 150 000 arbetsgivare i ett 30-tal medverkande länder.
Mattias Buvari, regiondirektör Arbetsförmedlingen.
För oss är det självklart att vara med på det här .
Susanne Christenson, integrationsansvarig på AcadeMedia
Att vi nu för första gången har lägre arbetslöshet än snittet känns fantastiskt bra
Fredrika Henriksson
Av de som fick jobb i juli hade 80 procent en gymnasieutbildning eller mer
Marie-Louise Ek
Arbetsförmedlingen har en unik kunskap om läget på arbetsmarknaden. Vi vet vilka branscher som kommer växa och vilka som det kan vara svårt att komma in på. Det gör att vi kan ge oberoende råd baserat på våra erfarenheter
Pia Rydqvist