Varslen ligger på en jämn nivå

Report this content

Antalet varsel har planat ut de senaste veckorna. Förra veckan varslades 2 432 personer om uppsägning. Snabbast ökar varslen inom transport.

Mellan 18 och 24 maj varslades 2 432 personer om uppsägning och totalt har 76 078 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. Sammanlagt har flest varslats inom hotell- och restaurang, motsvarande 32 procent. Därefter följer företagstjänster (bemanning, resebyråverksamhet) med 23 procent och industrin med 12 procent. Totalt står dessa tre näringsgrenar för två tredjedelar av alla varsel sedan början av mars.

– Vi hade en topp av varslade personer under tre veckor kring månadsskiftet mars-april på mellan 12 000 och 18 000 per vecka. Sedan dess har varslen planat ut även om de är fortsatt höga, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den gångna veckan skrev 9 418 personer in sig som arbetssökande, vilket är 1 639 färre än veckan innan. Totalt är 434 227 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,4 procents arbetslöshet vilket är samma som förra veckan.

– Sverige är ett exportberoende land och hur krisen fortsätter att slå mot industrin kommer att vara viktigt för utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-24, per län

1 mars – 24 maj 2020
Stockholms län 38 642
Uppsala län 957
Södermanlands län 1 224
Östergötlands län 2 794
Jönköpings län 2 399
Kronobergs län 605
Kalmar län 931
Gotlands län 254
Blekinge län 438
Skåne län 4 837
Hallands län 1 341
Västra Götalands län 13 527
Värmlands län 966
Örebro län 662
Västmanlands län 704
Dalarnas län 1 258
Gävleborgs län 1 161
Västernorrlands län 330
Jämtlands län 527
Västerbottens län 725
Norrbottens län 1 515
Ingen uppgift 281
Riket 76 078
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-05-24, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 24 maj 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 8 450
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 002
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 018
Transport och magasinering 8 900
Hotell- och restaurangverksamhet 17 607
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 229
Finans- och försäkringsverksamhet 515
Fastighetsverksamhet 179
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5 033
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 047
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 889
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 197
Kultur, nöje och fritid 5 146
Annan serviceverksamhet 1 225
Uppgift saknas 0
Summa 76 078

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 1 juni kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019


Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Sverige är ett exportberoende land och hur krisen fortsätter att slå mot industrin kommer att vara viktigt för utvecklingen på arbetsmarknaden
Annika Sundén, analyschef