69 000 personer varslade i mars och april

Report this content

Den pågående pandemin har satt djupa spår på den svenska arbetsmarknaden. Sedan inledningen av mars har 69 188 personer varslats om uppsägning.

Under april varslades 26 773 personer om uppsägning och en allt större andel arbetar inom transport och industri. Bara den senaste veckan, 27 april–3 maj, har 6 270 personer varslats om uppsägning vilket är 2 575 fler än för hela april månad 2019.

– Antalet personer berörda av varsel om uppsägning fortsätter att växa med mycket höga tal. Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Flest personer som varslats sedan krisen inleddes i början av mars arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och transport. Den kraftiga inbromsningen i hushållens konsumtion och i besöksnäringen har framför allt påverkat storstadslänen. Här är tjänstesektorn och bemanning stora näringsgrenarna.

Den senaste veckan, 27 mars–3 april, har omkring 13 000 personer skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Under april har inskrivningstakten legat på en jämn nivå. Totalt under mars och april har omkring 122 000 personer skrivit in sig som arbetssökande.

– Arbetslöshetens utveckling beror på hur långvarig krisen blir. Bedömningen är att vi kan få en topp i sommar med en arbetslöshet runt 11 procent. Men vi kommer se stora skillnader i arbetslösheten både geografisk och mellan olika yrkesgrupper. För den som övervägt att utbilda sig eller att ställa om sitt yrkesliv kan det här vara rätt tid, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Pressträff och utgiftsprognos idag 4 maj klockan 13
Arbetsförmedlingen lämnar idag in årets andra utgiftsprognos till regeringen. Vid en pressträff idag klockan 13 redogör generaldirektör Maria Mindhammar för hur Arbetsförmedlingen prioriterar för att på bästa sätt hantera sitt uppdrag. Vid pressträffen deltar också analyschef Annika Sundén.
Länk till pressträffen på Youtube

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Varsel om uppsägning registreras på det län där arbetsgivaren har sitt huvudsäte oavsett var i landet de berörda personerna har sin arbetsplats.

Avser registreringar under mars och april 2020, per län

Mars och april 2020
Stockholms län 35 827
Uppsala län 876
Södermanlands län 1 105
Östergötlands län 2 617
Jönköpings län 2 240
Kronobergs län 473
Kalmar län 647
Gotlands län 167
Blekinge län 368
Skåne län 4 477
Hallands län 1 315
Västra Götalands län 11 594
Värmlands län 949
Örebro län 529
Västmanlands län 601
Dalarnas län 1 205
Gävleborgs län 971
Västernorrlands län 330
Jämtlands län 518
Västerbottens län 605
Norrbottens län 1 503
Ingen uppgift 271
Riket 69 188

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under mars och april, per näringsgren

Näringsgren Mars och april 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 7 173
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 583
Byggverksamhet 2 479
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 7 272
Transport och magasinering 8 122
Hotell- och restaurangverksamhet 17 312
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 032
Finans- och försäkringsverksamhet 501
Fastighetsverksamhet 148
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 004
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 011
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 838
Vård och omsorg; sociala tjänster 962
Kultur, nöje och fritid 4 555
Annan serviceverksamhet 1 149
Uppgift saknas 0
Summa 69 188
 

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Den 11 maj publiceras månadsstatistiken för april kl. 06.00. Veckostatistiken inklusive varselstatistik publiceras nästa gång måndag den 11 maj kl. 12.00.  

Mer statistik

Mer statistik på vecko- och månadsbasis

OBS förseningar i veckostatistiken på grund av tekniska problem. Undantaget veckostatistiken över varsel som publiceras som vanligt kl. 12.

Varselstatistik 1992–2019

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri
Annika Sundén, analyschef