Var fjärde varslad blir arbetslös

Report this content

Av de som varslades i mars och april har en av fyra blivit arbetslös. Flest återfinns i hotell- och restaurangnäringen.

Mellan 21 och 27 september skrev 8 654 personer in sig som arbetssökande. Det är något färre än föregående vecka. Andelen arbetslösa ligger dock kvar på 9,0 procent.

Den gångna veckan varslades 1 305 personer om uppsägning. Totalt har nu 102 154 personer varslats sedan i början av mars.

En preliminär uppföljning* visar hur många av varslen som har lett till uppsägningar. Under mars och april varslades 69 188 personer om uppsägning. Fyra månader efter lagda varsel hade 56 procent blivit uppsagda.

En av fyra varslade har varit arbetslös någon gång under de fyra efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var motsvarande siffra en av fem.

– Det är de som drabbades i början av krisen som nu blir arbetslösa, framförallt inom hotell och restaurang, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

Många i hotell- och restaurangbranschen blev dessutom direkt arbetslösa eftersom fyra av tio hade en visstidsanställning och inte omfattas av varslen.

Alla jobb som nu försvinner kommer inte att komma tillbaka efter krisen.

– Har man förlorat jobbet kan det vara en bra tid att utbilda sig så att man kan ta de jobb som finns när krisen är över, säger Annika Sundén.

* I den preliminära uppföljningen går det inte att bryta ned uppgifterna geografiskt eller på annat sätt. En slutgiltig uppföljning kan göras tidigast efter sex månader.
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-09-27, per län

1 mars – 27 september 2020
Stockholms län 49 945
Uppsala län 1 289
Södermanlands län 1 605
Östergötlands län 3 195
Jönköpings län 3 352
Kronobergs län 752
Kalmar län 1 906
Gotlands län 274
Blekinge län 618
Skåne län 6 275
Hallands län 1 648
Västra Götalands län 18 697
Värmlands län 1 137
Örebro län 1 539
Västmanlands län 1 262
Dalarnas län 1 487
Gävleborgs län 1 888
Västernorrlands län 1 364
Jämtlands län 742
Västerbottens län 1 055
Norrbottens län 1 828
Ingen uppgift 296
Riket 102 154

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-09-27, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 6 september 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 15 934
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 624
Byggverksamhet 5 481
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10 521
Transport och magasinering 12 030
Hotell- och restaurangverksamhet 19 022
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 932
Finans- och försäkringsverksamhet 557
Fastighetsverksamhet 294
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 547
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14 685
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 39
Utbildning 1 389
Vård och omsorg; sociala tjänster 2 024
Kultur, nöje och fritid 5 734
Annan serviceverksamhet 1 290
Uppgift saknas 0
Summa 102 154

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 5 oktober kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019


Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Det är de som drabbades i början av krisen som nu blir arbetslösa
Annika Sundén, analyschef