Över 100 000 varslade sedan krisens början

Report this content

Över 100 000 personer har nu varslats om uppsägning sedan början av mars i år. Allra flest inom hotell- och restaurang följt av finansiell verksamhet/företagstjänster och industrin.

Mellan 14 och 20 september skrev 9 135 personer in sig som arbetssökande. Det är något fler jämfört föregående vecka. Samtidigt lämnar fler Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning vilket innebär att arbetslösheten minskar något till 9,0 procent.

Den gångna veckan varslades 1 913 personer om uppsägning. Totalt har nu 100 849 personer varslats sedan början av mars.

Sedan krisens början har flest personer varslats inom hotell- och restaurang (25,7 procent) följt av finansiell verksamhet/företagstjänster (22,7 procent) och industri (16,3 procent).

– Inledningsvis slog krisen hårt mot den privata tjänstesektorn, efter hand har industrin tagit en större andel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-09-20, per län

1 mars – 20 september 2020
Stockholms län 49 402
Uppsala län 1 236
Södermanlands län 1 594
Östergötlands län 3 195
Jönköpings län 3 259
Kronobergs län 752
Kalmar län 1 906
Gotlands län 274
Blekinge län 618
Skåne län 6 151
Hallands län 1 619
Västra Götalands län 18 314
Värmlands län 1 117
Örebro län 1 510
Västmanlands län 1 250
Dalarnas län 1 487
Gävleborgs län 1 888
Västernorrlands län 1 364
Jämtlands län 742
Västerbottens län 1 055
Norrbottens län 1 828
Ingen uppgift 288
Riket 100 849

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-09-20, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 20 september 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 15 791
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 624
Byggverksamhet 5 200
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10 079
Transport och magasinering 11 999
Hotell- och restaurangverksamhet 18 904
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 925
Finans- och försäkringsverksamhet 557
Fastighetsverksamhet 288
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 436
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14 585
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 360
Vård och omsorg; sociala tjänster 2 012
Kultur, nöje och fritid 5 734
Annan serviceverksamhet 1 290
Uppgift saknas 0
Summa 100 849

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.
Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 28 september kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019


Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Inledningsvis slog krisen hårt mot den privata tjänstesektorn, efter hand har industrin tagit en större andel
Annika Sundén, analyschef