Förskjutning i långtidsarbetslösheten

Report this content

Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin och kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete. Samtidigt syns en viss ljusning på arbetsmarknaden och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

Den stora mängden personer som skrev in sig som arbetslösa i pandemins inledning har nu varit utan jobb i tolv månader eller börjar närma sig gränsen för långtidsarbetslöshet. 

– De som nu blir långtidsarbetslösa har i många fall både utbildning och aktuell arbetslivserfarenhet. Deras möjligheter till arbete har påverkats av att pandemin snabbat på strukturomvandlingen. Alla jobb som försvunnit i krisen kommer inte tillbaka och många människor kan behöva ställa om till andra arbeten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I mars hade 182 000 personer varit utan arbete i minst tolv månader. Under de två första veckorna i april har långtidsarbetslösheten ökat med 5 000 till närmare 187 000 personer. Under 2021 riskerar långtidsarbetslösheten att överstiga 200 000 personer. 

– Samtidigt ser vi en viss ljusning på arbetsmarknaden. Det är ett fortsatt svårbedömt läge men nu ser arbetslöshetsnivån ut bli lägre för 2021 än tidigare bedömningar, runt 8,3–8,5 procent. En förklaring är att arbetsmarknaden kom igång igen under andra halvan av förra året, bland annat genom att industrin har kommit igång och regeringens krispaket, säger Annika Sundén.

De som går tillbaka ut i jobb nu är främst de som står nära arbetsmarknaden medan de som var arbetslösa före, och blev det i anslutning till, pandemin har svårare att komma i arbete.

– Det är fortsatt viktigt att vi riktar tidiga insatser till arbetslösa för att som riskerar långtidsarbetslöshet samtidigt som vi fokuserar ytterligare på insatser för de som redan är långtidsarbetslösa. Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

De långtidsarbetslösa är långtifrån en homogen grupp och behöver därför olika former av stöd. Det kan handla om arbetsplatsförlagda aktiviteter och utbildning, nystartsjobb, introduktionsjobb, introduktion till arbete, yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och reguljära studier. För de som var arbetslösa redan före krisen behövs ofta en kombination av insatser. 

– Viktiga verktyg är matchningstjänster hos fristående aktörer, arbetsmarknadsutbildningar och nystartsjobb, säger Maria Mindhammar.


Kort om arbetsmarknaden i mars 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2020.

  • 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 440 261 personer (388 492).
  • 11,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 57 794 ungdomar (51 032). 
  • 208 858 personer var öppet arbetslösa (216 696).
  • 231 403 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 796). 
  • 34 141 personer anmälde sig som arbetslösa (54 548).
  • 39 607 personer fick arbete (27 489).
  • 2 932 personer varslades om uppsägning (42 415).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2021

Verksamhetsstatistiken för april publiceras 12 maj 2021 kl. 06:00.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden
Maria Mindhammar, generaldirektör