Fler får jobb men varslen stiger

Report this content

Antalet varsel steg förra veckan och 2 162 personer berördes, varav hälften inom industrin.
Arbetslösheten i sin tur ligger kvar på 9,2 procent.

Mellan 24 och 30 augusti varslades 2 162 personer om uppsägning. Det är 1 753 fler än föregående vecka och flest antal sedan midsommar. Ungefär hälften av varslen skedde inom industrin. Totalt har 96 105 personer varslats om uppsägning sedan början av mars.

– En förklaring till de högre varslen kan vara att semesterperioden är över och företag drar igång och ser över sin verksamhet. Osäkerheten är stor och de kommande veckorna kommer att visa hur krisen kommer att utvecklas, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den gångna veckan skrev 10 381 personer in sig som arbetssökande. Totalt är 476 355 personer inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 9,2 procents arbetslöshet. Jämfört med föregående vecka är det totala antalet inskrivna något färre då många lämnar Arbetsförmedlingen för arbete.

– Vi ser tecken på att ekonomin kommer igång, det är fler som lämnar Arbetsförmedlingen än som skriver in sig. De som snabbt kommer tillbaka i jobb är de som har en utbildning och redan är etablerade på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-08-30, per län

1 mars – 30 augusti 2020
Stockholms län 47 599
Uppsala län 1 151
Södermanlands län 1 516
Östergötlands län 3 145
Jönköpings län 3 013
Kronobergs län 724
Kalmar län 1 839
Gotlands län 274
Blekinge län 501
Skåne län 5 904
Hallands län 1 534
Västra Götalands län 17 293
Värmlands län 1 089
Örebro län 1 487
Västmanlands län 1 117
Dalarnas län 1 445
Gävleborgs län 1 843
Västernorrlands län 1 174
Jämtlands län 705
Västerbottens län 834
Norrbottens län 1 637
Ingen uppgift 281
Riket 96 105
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-08-30, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 8 augusti 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 14 465
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 624
Byggverksamhet 4 572
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 9 666
Transport och magasinering 11 580
Hotell- och restaurangverksamhet 18 764
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 827
Finans- och försäkringsverksamhet 557
Fastighetsverksamhet 282
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 731
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 13 851
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 292
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 858
Kultur, nöje och fritid 5 708
Annan serviceverksamhet 1 263
Uppgift saknas 0
Summa 96 105

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.
Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 7 september kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019


Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser tecken på att ekonomin kommer igång, det är fler som lämnar Arbetsförmedlingen än som skriver in sig
Annika Sundén, analyschef