Ojämn återhämtning – fler behöver ställa om

Report this content

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats, men återhämtningen når inte alla, visar Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikter våren 2021. Den rekordhöga långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast och situationen kommer att kräva att fler ställer om – från individer till samhället i stort.

Även om återhämtningen i svensk ekonomi fått fart under 2021, och ser ut att öka i takt med förbättrat pandemiläge, är det fortsatt en stor osäkerhet i återhämtningen på arbetsmarknaden. 
Det finns flera positiva signaler på att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig; antalet varsel minskar och antalet lediga jobb fortsätter att öka. Samtidigt använder företag fortfarande stödet för korttidsarbete och när efterfrågan ökar kommer dessa personer att gå tillbaka i arbete innan företagen nyanställer. Vårens undersökning visar även att arbetsgivarna räknar med ett ökat antal anställda på ett års sikt.

Men återhämtningen kommer inte alla till del.

– Vi ser en återhämtning som är ojämn över näringsgrenar och grupper av arbetslösa och även geografiskt. Redan före pandemin fanns ett gap mellan de arbetslösas kompetenser och vad arbetsgivarna efterfrågade. Krisen har påskyndat utvecklingen med förändrade konsumtionsmönster, automatisering och digitalisering vilket ökat obalansen. Det finns därför ett stort behov av utbildning och omställning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kompetensbrist samtidigt med långtidsarbetslöshet 

Ökade obalanser kan göra att arbetsgivare har än svårare att hitta rätt kompetens framöver, samtidigt som den stora andelen långtidsarbetslösa riskerar att bestå. Under pandemin har denna grupp ökat till rekordhöga 46 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingen bedömer att denna andel kan närma sig 50 procent under prognosperioden och därmed riskerar att nå över 200 000 personer. 

– Läget på svensk arbetsmarknad kräver att fler ställer om. För individer handlar det om att utbilda sig och kanske byta bransch eller yrke, och att söka jobb där de finns, säger Annika Sundén. 

Strukturella åtgärder krävs

Även på ett strukturellt plan behövs det åtgärder och samverkan. Det kommer att krävas en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken och inom andra politikområden för att möta utmaningarna som Arbetsförmedlingen ser framåt. 

– Vi ser samtidigt stora möjligheter, både för individen och för samhället. Men det kommer att krävas till exempel förenklade regelverk och flexibla utbildningsvägar. Vi arbetsgivare behöver skapa förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling, så att de anställdas kvalifikationer kan möta de nya krav som följer av strukturomvandlingen, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

 

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(årligt genomsnitt, utfall för 2019, 2020)

2019 7,0 procent 349 000
2020 8,5 procent 437 000
2021 8,0 procent 415 000
2022 7,4 procent 380 000

 

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Läget på svensk arbetsmarknad kräver att fler ställer om
Annika Sundén, analyschef