500 nyanlända erbjuds praktik i Ambeas, Nytidas och Vardagas verksamhet

Report this content

Omsorgskoncernen Ambea har tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 500 nyanlända under loppet av tre år.
De kommer att erbjudas praktik och arbetsträning i Ambeas verksamheter för äldreomsorg inom Vardaga och för funktionsnedsättning inom Nytida.

Syftet är att inom ramen för Arbetsförmedlingens satsning Sverige tillsammans och 100-klubben introducera nyanlända till omsorgsyrken och underlätta språkträning och integration. Bakgrunden är regeringens initiativ kring integration, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att hantera kontakter med arbetsgivare utifrån sina befintliga stöd och program.

Brist på omsorgsmedarbetare

Målet är att deltagarna ska vilja utbilda sig till undersköterska/stödpedagog via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning, vilket kan leda till anställning i Nytida eller Vardaga. Under tiden kandidaterna arbetstränar ska de läsa svenska halva tiden.

Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen. Dessutom råder det brist på omsorgsmedarbetare och många fler behöver rekryteras inom de närmaste åren. Vi är därför mycket glada över att nu kunna ställa upp med 500 praktikplatser vid våra verksamheter i Nytida och Vardaga, säger Fredrik Gren, VD för Ambea.

Under 2016 tog Ambea i samarbete med Migrationsverket emot ca 180 asylsökande som praktikanter. Det projektet kommer nu att fasas ut efter en regeländring kring asylsökandes sysselsättning.

─ Vi tar med oss våra goda erfarenheter in i det nya projektet och ser fram emot att kunna ta emot nya praktikanter så snart som möjligt, säger Nina Thorén Forsanker, verksamhetsutvecklare i Vardaga och ansvarig för projektet inom Ambea.

Lennart Lundin, chef för Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm, skakar hand med Fredrik Gren, VD för Ambea, i samband med att avsiktsförklaringen för 100-klubben undertecknas.

Skapar bättre förutsättningar för nyanlända

Lennart Lundin, chef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm, ser också positivt på samarbetet:

– Det är ett utmärkt initiativ för att hitta resurser som kan fylla det skriande behovet av personal inom vård och omsorg. Ju fler arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben desto bättre förutsättningar skapar vi för nyanlända som kommer till Sverige. Ambea kommer att kunna bygga många och långvariga relationer med personer som redan har kompetens och erfarenhet och som nu snabbare kommer ut på arbetsmarknaden.

I 100-klubben ingår företag som i samarbete med Arbetsförmedlingen åtar sig att emot minst 100 nyanlända inom tre år.

För mer information:

Fredrik Gren, VD Ambea, 070-511 64 99 eller Nina Thorén Forsanker, projektansvarig inom Ambea, 072-973 36 48.

Lennart Lundin, arbetsförmedlingschef, Arbetsgivarcenter Arbetsförmedlingen Stockholm, 010-486 68 01.

Presskontakt:

Pia Säwe, kommunikationsstrateg Ambea, 0733-77 14 10.

Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen.
Fredrik Gren, VD Ambea