Aktivitetsrapporteringen återupptas

Nu är det dags för arbetssökande att börja dokumentera vilka jobb de söker och vilka aktiviteter de deltar i. I juli ska aktivitetsrapporter återigen skickas in till Arbetsförmedlingen efter uppehållet på grund av coronapandemin.

Aktivitetsrapporten för juni ska skickas in tidigast den 1 juli och senast den 14 juli. 

Aktivitetsrapporteringen är ett krav för att kunna få arbetslöshetsersättning. I mitten av mars beslöt myndigheten att pausa aktivitetsrapporteringen tillfälligt för att bidra till minskad smittspridning i samhället och för att säkerställa samhällsviktiga funktioner som inskrivning och anmälan till A-kassa, i ett utsatt läge på grund av pandemin.

Den stora majoriteten gör sin aktivitetsrapportering på arbetsformedlingen.se. Det är omkring 15 000 arbetssökande som inte rapporterar digitalt. Till dessa skickas brev och frankerade returkuvert så att de inte ska behöva besöka Arbetsförmedlingens kundtorg. Den som behöver hjälp med att fylla i sin aktivitetsrapport kan få hjälp via telefon eller chatt.

Att vara aktiv som arbetssökande ökar chanserna att få ett jobb. De arbetssökande rapporterar sökta jobb och vilka aktiviteter de deltagit i för att öka chanserna att få jobb. Uppföljning och kontroll är en central del i att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställning.

Mer information om aktivitetsrapporteringen i juli.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera