Andelen kvinnor i etableringsinsatser minskade

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

Arbetsförmedlingen har undersökt om tillfälliga uppehållstillstånd – som infördes 2016 – påverkar kvinnors deltagande i etableringsinsatser. Det man har funnit är att kvinnor deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser efter införandet av tillfälliga uppehållstillstånd. I genomsnitt är det drygt 20 procent av kvinnorna med tillfälliga uppehållstillstånd som inte skriver in sig. Bland de som beviljades permanenta uppehållstillstånd var motsvarande siffra 3,5 procent.

- När man tittar närmare på detta ser man att de kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som deltar har bättre förutsättningar; de är yngre och har längre utbildning. Detta innebär också att de kvinnor som inte tar del av etableringsinsatserna är de som bäst skulle behöva stöd, säger Linnea Wickström Östervall, forskare vid Arbetsförmedlingen.

För männen gör typ av uppehållstillstånd ingen skillnad i detta sammanhang. Både bland de som har permanent liksom tillfälligt uppehållstillstånd deltar cirka 10 procent inte i etableringsinsatser.

Att kvinnor deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser är olyckligt av flera skäl, enligt Linnea Wickström Östervall:

- Detta försvårar på sikt strävan efter en mer jämställd arbetsmarknad och att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete eller börja studera. Dessutom får det naturligtvis konsekvenser för kvinnorna själva på både kort och lång sikt.

Rapporten - Lägre andel nyanlända kvinnor kommer till etableringen - finns att hämta här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser

För information och kommentarer: Linnea Wickström Östervall, forskare vid Arbetsförmedlingen
Presskontakt: pressjouren, 010-486 10 00

Prenumerera