Arbetsförmedlingen förstärker för att hjälpa Sverige ur krisen

Sveriges ekonomi och arbetsmarknad drabbas hårt av pandemin. Arbetsförmedlingen förstärker nu med 400 medarbetare för att snabbare kunna hjälpa de som blivit arbetslösa.

Under våren har antalet varslade och nyinskrivna arbetslösa legat på rekordhöga nivåer. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga fram till början av nästa år, för att sedan långsamt vända nedåt.

– Det är ett utmanande läge för alla parter på arbetsmarknaden och vi kommer att behöva jobba hårt för att tackla den här krisen. För att vi ska klara vår del i att ta Sverige ur krisen behöver vi fler händer, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer inom kort att rekrytera cirka 400 personer. Alla anställningar kommer att vara tillfälliga på grund av osäkerheten i myndighetens budget för 2021 och sträcker sig därför som längst till och med juli 2021. De allra flesta kommer att arbeta med att fatta beslut om anvisningar till leverantörer av matchningstjänster och planeras att ha sin anställning i huvudsak på Arbetsförmedlingens regionala kontor.

– Nu får vi bättre förutsättningar att ge de arbetssökande det stöd och de insatser som krävs för att korta ner tiden för omställning till de jobb som finns idag och efter krisen, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.


Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera