Arbetsförmedlingen höjer kraven på leverantörer

Sedan september 2016 finns ett ratingsystem för att underlätta valet av leverantör av Stöd och matchning. Nu höjer Arbetsförmedlingen kraven ytterligare i sin rating av leverantörerna av tjänsten.

Stöd och matchning är till för de som behöver ett intensivt och individuellt stöd i sitt jobbsökande. Beroende på hur deltagarna lyckas med att komma i arbete eller studier delar Arbetsförmedlingen ut en till tre stjärnor till leverantörerna.

– Vi vill att man som arbetssökande ska ha så bra underlag som möjligt för att kunna göra ett aktivt val. Vi ser att ratingen också sporrar leverantörerna, säger Petter Carolusson, chef för enheten Externa tjänster, på Arbetsförmedlingen.        

Efter en översyn hösten 2017 har avtalen sagts upp, helt eller delvis, med 29 leverantörer som har haft få deltagare eller låga resultat.

– Idag går tre av tio deltagare till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad tjänst. Ambitionen är att resultaten ska öka rejält över tid. Nu planerar vi för nästa granskning i mars. Stöd och matchning är en av de tjänster som vi konkurrensutsatt och där vi överlåter till våra arbetssökande att välja leverantör. Men vi måste säkerställa att de håller en hög kvalitet i tjänsten, framhåller Petter Carolusson, chef för enheten Externa tjänster, på Arbetsförmedlingen.        

250 privata leverantörer
Arbetsförmedlingen anlitar omkring 250 privata leverantörer. En av de största tjänsterna är Stöd och matchning där de sökande kan välja mellan omkring 180 leverantörer. Under 2017 upphandlade Arbetsförmedlingen externa tjänster till ett värde av 5,7 miljarder kronor, varav Stöd och matchning stod för 1,3 miljarder kronor.

Valfrihetssystemet som regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV), gör det möjligt för leverantörerna att återkomma också till de orter där avtal sagts upp.

Mer om Stöd och matchning och leverantörernas rating

Mer om Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster

För kommentarer: Petter Carolusson, chef enheten Externa tjänster, 010-488 78 95
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera