Arbetsförmedlingen ser över Jobskills

Arbetsförmedlingen tar i dag tillfälligt bort sökmöjligheterna för arbetsgivare och arbetsförmedlare i cv-databasen Jobskills för asylsökande.

– Jag kan konstatera att det finns osäkerhet i hur informationen används som de nyanlända skriver in i verktyget. Därför är det rimligt att vi vidtar den här åtgärden, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Jobskills är ett digitalt verktyg som asylsökande själva kan använda för att kartlägga sin kompetens och få information om svensk arbetsmarknad. Verktyget ska också underlätta matchningen med arbetsgivare och därmed etableringen för nyanlända.

Nu stänger Arbetsförmedlingen tillfälligt ner arbetsgivares och arbetsförmedlares möjligheter att söka uppgifter om asylsökande i databasen. Däremot kommer asylsökande även fortsättningsvis att kunna använda tjänstens övriga delar. Det kommer också att vara möjligt att lägga in sitt cv, men det är inte sökbart.

–– Det får inte finnas någon osäkerhet i hur information används. Det är huvudskälet till att vi nu tillfälligt tar bort sökmöjligheterna till personernas CV:n,  säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska nu se över så att Jobskills i framtiden endast innehåller information om asylsökande som är relevant för att underlätta deras möjlighet att få arbete. Annan information ska inte vara sökbar. Arbetsförmedlingen kommer också att förtydliga för de asylsökande vad det innebär att finnas med i Jobskills och hur informationen kan användas.

För information: Pressjouren, 010-486 10 00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGENSwedish Public Employment Service Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera