Arbetsförmedlingens kontorsnät minskas med cirka 130 kontor, enligt tidigare besked

Report this content

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Vilka kontor som blir kvar kommer att bli klart i slutet av mars månad, därefter påbörjars en successiv avveckling av de kontor som inte ska finnas kvar.

Flera medier rapporter att det finns planer på att stänga fler kontor än det som myndigheten har kommunicerat. Det stämmer inte. Beslutet är att cirka 130 lokala kontor ska avvecklas, utifrån budgetläge och framtida behov.

Översynen om vilka kontor som blir kvar är ännu inte klar. Målsättningen är att det ska vara klart i slutet av mars. Därefter sker en successiv avveckling av de cirka 130 kontoren.

Presskontakt
010-486 10 00
press@arbetsformedlingen.se

Prenumerera