Arbetslösheten fortsätter att öka

Report this content

Arbetslösheten fortsätter att öka i november. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med 25 000 personer.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att stiga för femte månaden i rad. I slutet av november var närmare 364 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en ökning med 25 000 på ett år. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent, jämfört med 6,9 procent för ett år sedan.

– Vår prognos visar att arbetsmarknaden är fortsatt god även om den är mer dämpad än tidigare. Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Bidragande faktorer är sammansättningen av arbetskraften där fler initialt står långt ifrån arbetsmarknaden och en lägre jobbtillväxt.

Kort om arbetsmarknaden i november 2019

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2018.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 363 950 personer (339 277).
  • 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt

50 084 ungdomar (46 752).

  • 196 822 personer var öppet arbetslösa (178 753).
  • 167 128 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 524).
  • 26 448 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 713).
  • 24 594 personer fick arbete (32 141).
  • 5 503 personer varslades om uppsägning (3 697).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i november 2019.

Verksamhetsstatistiken för december publiceras den 14 januari 2020 kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Presskontakt: 010-486 10 00 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka
Annika Sundén, analyschef