Arbetslösheten ökar i hela landet

Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda.

I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 466 000 personer. Detta är en ökning med 130 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 6,7 procent till 9,0 procent på ett år.

Arbetslösheten ökar i alla län. Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län där arbetslöshetsnivån var 11,4 respektive 11,3 och 11,1 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 6,7 procent i Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län.

De som först blir arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskar är personer med tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden, framför allt unga och utrikes födda.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var 71 000 i juni, vilket är en ökning med 27 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,2 procent till 13,2 procent på ett år för den här gruppen.

 

Kort om arbetsmarknaden i juni 2020

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2019.

  • 9,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 466 498 personer (336 578).

  • 13,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 71 219 ungdomar (43 899).
  • 287 487 personer var öppet arbetslösa (180 110).
  • 179 011 personer deltog i program med aktivitetsstöd (156 468).
  • 55 968 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 327).
  • 25 209 personer fick arbete (22 310).
  • 11 337 personer varslades om uppsägning (3 490).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2020.

Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti 2020 kl. 06:00.

 

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se