Kampanj från Arbetsförmedlingen ska leda till fler jobb för personer med en funktionsnedsättning

Report this content

En ny informationskampanj från Arbetsförmedlingen ska bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb. Under parollen Gör Plats startar idag den 12 mars en långsiktig kommunikationsinsats för att öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

- Andelen personer med funktionsnedsättning som har jobb är betydligt lägre än för dom utan en funktionsnedsättning. Nu har vi ett gyllene tillfälle att ändra på detta. Svensk arbetsmarknad är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta kompetens. Med kampanjen vill vi göra arbetsgivarna uppmärksamma på att det finns kompetens hos dessa personer som idag inte tas tillvara, säger Maria Kindahl, direktör för Avdelningen Förmedling och Rehabilitering till arbete.

- Vi har inte varit tillräckligt bra på att informera om den kompetens som finns och hur vi kan stötta arbetsgivarna. Genom kampanjen vill vi nå ut till fler arbetsgivare och berätta att vi kan gå in med olika insatser, till exempel olika hjälpmedel och rådgivning, så att kompetensen och förmågan hos individen kan tas tillvara på bästa sätt.

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Det råder även högre arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning och det är färre som arbetar heltid än genomsnittet. Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. Syftet med kampanjen är att få arbetsgivare att tänka i nya banor när de letar efter arbetskraft.

- Min erfarenhet är att de arbetsgivare som har anställt personer med funktionsnedsättning, utöver att ha hittat rätt kompetens vilket  bidragit till företagets möjlighet att växa, upplever att det lett till en bättre arbetsmiljö, ökad trivseln och ett stimulerande arbetsklimat, säger Maria Kindahl.

Bakgrund
Bakgrunden till kampanjen är ett uppdrag från regeringen om att genomföra  informationsinsatser för att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb. Idag den 12 mars drar kampanjen igång. Kampanjen kommer att synas i tv, på bio, i annonser, i sociala medier och i utomhusannonser. Det finns även en kampanjsajt med information och tips för både arbetsgivare och arbetssökande. Se mer på www.görplats.se

Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 4458
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media