Kampanj ska öka användandet av Arbetsförmedlingens digitala tjänster

Arbetsförmedlingen behöver få fler kunder att använda myndighetens digitala tjänster. Därför lanseras kampanjen Digital självservice med start den 20 maj.
– Vi bedömer att på sikt kan till exempel nio av tio använda vår digitala inskrivning, säger Konstantinos Irina, marknadskommunikationschef på Arbetsförmedlingen. 

Myndigheten är inne i en stor omställning som kommer att innebära färre kontor och färre anställda.

- Vi står inför stora förändringar som kräver nya arbetssätt och ökad användning av våra digitala tjänster. Därför är det viktigt för oss att nå ut med att vårt största kontor finns på nätet, det vill säga arbetsförmedlingen.se, säger Konstantinos Irina.

Målet med kampanjen är att besöken och användandet av Arbetsförmedlingens digitala tjänster ska öka. Arbetsförmedlingen bedömer att 90 procent skulle kunna använda digital inskrivning, mot dagens 77 procent. På sikt är arbetsformedlingen.se tänkt som en plattform för de flesta som behöver komma i kontakt med Arbetsförmedlingen.

- Digitala tjänster är efterfrågade bland våra kunder. Samtidigt visar en kundundersökning att många inte känner till de möjligheter som finns. Därför är det viktigt för oss att att nå ut med att man kan göra det mesta på arbetsförmedlingen.se, säger Konstantinos Irina.

Kampanjen startar 20 maj med reklamfilmer på TV4, affischer och annonser på olika sajter och i rikstäckande tidningar och lokalpress.

Kampanjen kommer att löpa över hela året i två olika delar. Den första delen handlar om att öka kännedomen om att webbplatsen är Arbetsförmedlingens största kontor. Den andra delen handlar om att få kunderna att använda digitala självservice genom målgruppsanpassad kommunikation.

Byrå: Le Bureau

Regissör film: Henrik Sundgren, Giants and Toys

Fakta om digitala tjänster

Bland Arbetsförmedlingens digitala tjänster finns, förutom möjligheten att skriva in sig digitalt, exempelvis Platsbanken med nya uppdaterade sökfunktioner,”Hitta yrken” med information om hur man utbildar sig till ett visst yrke, och ”Mina profiler” där man gör sig tillgänglig för arbetsgivare genom att lägga in sitt CV.

För kommentarer: Konstantinos Irina, marknadskommunikationschef

Presskontakt: Maria Hillborg, tel 010-488 44 58

 

Prenumerera