Krisen – en illa utnyttjad möjlighet att utveckla sig digitalt

Report this content

Under coronapandemin har svenskar i arbete fått en unik chans att utveckla sina kompetenser när korttidspermitteringarna ökat drastiskt. Samtidigt har pandemin påskyndat en utveckling mot ökad digitalisering som ökar behoven av digital kunskap. Ändå ligger den tid som svenskarna lägger på kompetensutveckling i stort sett stilla. Färre både erbjuds och ber om kompetensutveckling. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Det senaste året har de som blivit erbjudna kompetensutveckling av arbetsgivaren minskat
med 4 procentenheter till 52 procent. De som bett om kompetensutveckling har minskat med
5 procentenheter till 40 procent. Av de som är i arbete har den tid som lagts på
kompetensutveckling föregående månad bara ökat med 0,1 timme till 4,3 timmar.

Av de tillfrågade i undersökningen uppger 49 procent att de upplevt bristande digitala
kunskaper, antingen på jobbet eller i vardagslivet. Även i åldrarna 18–34 år är siffran så pass
hög som 37 procent. 

– Fler skulle behöva ta chansen att fortbilda sig. I och med digitaliseringen förändras de
kunskaper som krävs. Alla behöver ha digitala grundkunskaper men yrken förändras också
till sitt innehåll när verktygen blir digitala. Omvandlingen på arbetsmarknaden går snabbare
till följd av krisen och alla jobb som försvunnit kommer inte tillbaka. Det innebär att fler
behöver ställa om, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Google skapat utbildningsplattformen Digitala Jag
(digitalajag.se) som ett svar på det ökande behovet av digitala kunskaper, där både
arbetssökande och de i arbete kan stärka sin digitala kompetens.

Där har nu över 100 000 personer genomfört kurser, och sedan november erbjuder
Arbetsförmedlingen alla nyinskrivna arbetssökande utbildningar från Digitala Jag.

Nu erbjuds dessutom lärarledda utbildningar där deltagarna också kan utbilda sig på temat
att byta spår för att få en inblick i nya yrken som kodning och maskininlärning, vid sidan av
grundläggande digitala kunskaper.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se