Lernia överträffar målet för 100-klubben

Report this content

Lernia anslöt sig april 2016 till regeringens initiativ 100-klubben för att under tre år erbjuda arbete eller praktik till minst 100 nyanlända. Hittills har Lernia i samarbete med Arbetsförmedlingen hjälpt 134 nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, vilket innebär att målet redan har överträffas.

För Lernia är 100-klubben ett självklart initiativ att stödja, särskilt mot bakgrund av den samhällsnytta som företaget bidrar till genom att skapa fler och snabbare vägar till jobb för nyanlända, konstaterar Hans-Otto Halvorsen, divisionschef för Lernias vuxenutbildning.

Ett av Lernias viktigaste mål är bidra till att fler människor får jobb och det var därför helt självklart för oss att gå med i 100-klubben. Vi har redan skapat möjligheter för 134 nyanlända personer att komma in på arbetsmarknaden inom ramen för det här initiativet och vi har som mål att hjälpa minst 200 personer innan perioden löper ut fortsätter Hans-Otto Halvorsen.

Vi är väldigt nöjda över samarbetet med Lernia. Att de redan nu överträffat målet med råge visar på ett stort engagemang. Det visar även att arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben har betydelse för nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad. Vi ser framemot ett fortsatt bra samarbete med Lernia, säger Johanna Sjödin, sektionschef på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm.

Fakta 100-klubben

100-klubben är ett regeringsinitiativ med syfte att skapa möjligheter för de arbetsgivare som vill vara med och bidra till samhällsnytta, integration och etablering genom att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

Inom ramen för 100-klubben erbjuder Arbetsförmedlingen stöd och paketlösningar till de företag som ansluter sig. Exempel på insatser är:

  • Praktik
  • Instegs- och nystartsjobb
  • Arbetsträning med handledare
  • Snabbspår
  • Yrkeskompetensbedömning
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Validering av kunskap

För mer information kontakta:

Elias Wästberg, kommunikationschef Lernia, elias.wastberg@lernia.se, 0722-54 66 24.

Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter Stockholm, johanna.sjodin@arbetsformedlingen.se, 010-488 50 63.

Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, jonas.hansson@arbetsformedlingen.se, 010-488 42 92

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben har betydelse för nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad
Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter Stockholm